Spelregels ........ / Rules ..........


Zonder spelregels zijn we nergens wordt wel eens beweerd. Ook in gezelligheids clubs is het nodig om spelregels te hebben zodat een ieder weet waar hij/zij recht op heeft en waar zich aan te houden. 

Ook de OSV golfclub heeft zijn regels. Deze worden bepaald door de ALV en zijn bij een ieder bekend gemaakt en worden aan het begin van het jaar nogmaals aangegeven.

Toch blijkt wel eens dat deze regels verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Daarom zetten we de regels nogmaals op een rij.

Outings

Inschrijving is mogelijk tot 1 week vóór de wedstrijddag. Dit gebeurt door het inschrijfformulier op het web in te vullen en te verzenden. Inschrijving houdt in dat een plaats op de baan wordt gereserveerd en hier zijn kosten aan verbonden. Bij niet tijdige afmelding kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze zijn altijd voor rekening van de speler en dienen te worden voldaan vóór de volgende wedstrijd. Bij overschrijding van de beschikbare plaatsen geldt de volgorde van inschrijving.

Indeling gebeurt door de wedstrijdcommissaris en is bindend. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wisselende partners.

Tee's.  Standaard spelen dames van Rood en heren spelen van Geel. In de ALV van Oct2016 is bepaald dat de keuze vrij is tussen rood, blauw en geel en dat je keuze bij afwijking van de standaard bij inschrijving voor de wedstrijd dient aan te worden geven via het bookingformulier aan de Wedstrijdcommissaris.

De Etiquette en Golfregels van de EGA zijn van toepassing op onze wedstrijden, aangevuld met de OSV regels.

Competitie. Over de wedstrijden wordt competitie gespeeld met stableford telling. Naast een prijs voor de beste score van de wedstrijd wordt per wedstrijd een prijs beschikbaar gesteld voor de Nearest to Hole, de Longest Drive Heren en Longest Drive Dames en voor iedere behaalde Birdie. Er dient minimaal 1 concurrent te zijn.

Aantal gespeelde holes. Indien door omstandigheden niet alle 18 holes worden gespeeld door álle deelnemers tellen alleen díe holes die door allen zijn gespeeld en zal voor de competitie de uitslag worden geëxtrapoleerd naar 18 holes.

Handicap. Er wordt gespeeld met de OSV handicap óf met de EGA/ NGF handicap indien deze lager is. OSV Handicaps worden bijgehouden door de Wedstrijdcommissaris en zijn te vinden op het web. De EGA/ NGF handicap die wordt gehanteerd wordt door de speler bijgehouden en is de opgegeven handicap bij inschrijving voor de bepalende wedstrijd. Bij officiële wedstrijden zoals o.a. het Schiedam Open en het West Nederland Open is de maximale Hcp 36. Bij dispuut over de Hcp beslist de Handicap commissie, zijnde het bestuur van de OSV Golf Schiedam.
Het Bestuur moedigt het lopen van officiële handicapkaarten aan.

Score kaarten worden vóór de wedstrijd voorbereid door de wedstrijdcommissaris en de spelers dienen het aantal slagen in te vullen. Na afloop van de wedstrijd mogen de spelers de stableford punten uitrekenen en de scorekaarten, voorzien van de handtekening van speler en marker bij de wedstrijdcommissaris in te leveren. Stableford score wordt door de wedstrijdleiding gecontroleerd en deze zijn daarna bindend. Kaarten die niet volgens deze regels zijn ingevuld worden niet meegeteld in de eindscore! Iedere streep op de scorekaart wordt gerekend als zijnde 11 slagen. Indien officiële handicapkaarten (Qualifying Card) worden gelopen zal voor de competitietelling de handicap zoals boven beschreven worden toegepast. Winnaar is diegene met de hoogste stableford punten. Bij gelijk aantal stableford punten geldt de beste back 9 als winnaar, daarna geldt de beste last 6, de beste last 3, last hole en als deze ook gelijk zijn dan wordt getost , kop of munt. Mocht gestart worden van een andere hole dan hole 1 dan geldt nog steeds hole 10 tot 18 als back holes.

Bij het spelen van de Longest Drive dient de bal na de afslag op de fairway te eindigen om in aanmerking te komen voor de prijs. Voor Dames en Heren worden aparte vlaggen gebruikt. Iedere speler die de bal verder speelt dan een eerdere speler verplaatst de vlag naar de plek waar zijn bal ligt en vermeldt zijn naam op de vlag. Om in aanmerking te komen voor de Longest drive dient de speler minimaal de lengte van de standaard Teebox te spelen. (Dames rood en Heren geel).

Bij het spelen van de Nearest to Hole wordt geen onderscheid gemaakt tussen dames en heren. De bal dient niet in de rough of hindernis te liggen na de eerste slag om in aanmerking te komen voor de prijs. 

Zowel voor de Longest Drive als voor de Nearest to Hole competitie dienen er minimaal twee deelnemers te zijn om voor een prijs in aanmerking te komen.

President's Putter. Bij het spelen van de President's Putter wordt naast het gebruikelijk tellen van het aantal slagen tevens het aantal putts per gespeelde hole bijgehouden. Hierbij gelden de slagen die gespeeld worden vanaf het moment dat de bal voor het eerst op de green tot stilstand komt. Voor ieder hole waarbij het aantal putts niet is ingevuld wordt gerekend met 4 slagen! Mocht een speler zijn bal in de baan hebben opgenomen, dan dient deze de bal op de green op een punt zover mogelijk van de vlag te plaatsen en vanaf hier de putt slagen te tellen.

Consumpties na de wedstrijd die gemeenschappelijk worden genuttigd kunnen gezamenlijk worden afgerekend. Het is gebruikelijk dat consumpties die worden gebruikt terwijl niet álle spelers aanwezig zijn, individueel worden afgerekend.

Schoenen met metal spikes worden nog slechts op enkele banen geaccepteerd. Soft spikes hebben de voorkeur.

Ballen dienen te zijn voorzien van een merkteken ter identificatie van de speler. Het merkteken dient te worden bekend gemaakt bij de de medespelers in de flight.

Wintergreens. Indien incidenteel op (enkele holes) op wintergreens wordt gespeeld dan dient de bal ook te worden uitgeholed. Wordt er een hele wedstrijd op wintergreens gespeeld dan wordt een bal op een afstand van minder dan een putterlengte van de hole beschouwd als zijnde gespeeld met één slag en kan worden opgenomen. De vlag hoeft niet uit de hole te worden verwijderd. Dus als de bal binnen een putterlengte van de hole ligt telt u nog één extra slag bij.

Plaatsen. Indien de condities van de fairway te wensen overlaten vanwege bijvoorbeeld regen dan is het vaak een local rule dat er geplaatst mag worden. U kunt dan de bal plaatsen op een gunstiger plaats dicht bij de plek waar de bal ligt. De wedstrijdleiding kan plaatsen toelaten.

Grind paden. Wegen en paden, al of niet verhard, mogen worden ontweken zonder straf volgens de regel nr 16-1.

Waar niet in is voorzien beslist de wedstrijdleiding.

Lessen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor OSV gesponsorde lessen zijn
Je moet nog geen Baanpermissie hebben en je moet de intentie hebben om een golfvaardigheidsbewijs of GVB te willen halen. Dat betekent dat je naast de door de OSV aangeboden lesuren, ook zelf regelmatig moet oefenen of aanvullende lessen moet boeken. Tijdstip van de lessen kan in overleg met deelnemers en of GolfPro worden vastgesteld. De coordinatie van de lessen ligt, op vrijwillige basis, bij een lid dat ook lessen volgt. De lessen kunnen worden gevolgd op een door het bestuur goedgekeurde golfbaan/ golfschool.

Het behalen van een baanpermissie hoeft niet al te veel tijd te kosten en maakt het mogelijk om reeds aan een aantal door de OSV georganiseerde golfoutings deel te nemen in voorbereiding op het GVB examen.

Bestuur OSV Golf Schiedam

Last updated on: 4-03-17