Beste golfers,

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering over 2019 die zal worden gehouden na afloop van The End of the Season event op Liemeer op 18 October 2019.

Algemene Ledenvergadering vrijdag 18 october 2019

Plaats:  Golfbaan Liemeer
Tijd: ~19:00 uur (na afloop outing)


Agenda 

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 october 2018 (zie website)

 3. Jaarverslag 2019 (zie website)

 4. Verslag penningmeester 2019

 5. Verslag kascontrole commissie

 6. Samenstelling bestuur (treedt in zijn geheel af en stelt zich opnieuw  beschikbaar.
 7. Plannen 2020
  - aantal outings en wedstrijden
  - voorstel banen die worden benaderd
  - winterevent
 8. Benoeming kascontrole commissie 2020

 9. W.v.t.t.k.

 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur,
Paul van Brederode

Secretaris & Wedstrijdcommissaris OSV Golf Schiedam

e-mail: osvgolf@hotmail.com
Website: osvgolf.com