Beste golfers,

Ledenvergadering donderdag 30 sept 2004
Plaats:  Golfbaan Grevelingenhout in Bruinisse
Tijd: 19:30 uur ( na afloop outing)


Programma:

12:30- 13:00  uur Aankomst en welkom

13:00  uur  18 holes golf


18:00  Binnenkomst laatste flight


19:30  Vergadering met na afloop een maaltijdAgenda

1. Opening door voorzitter
2. Jaarverslag 2004 
3. verslag penningmeester 2004
4. verslag kascontrole commissie
5. samenstelling bestuur (treed in zijn geheel af en stelt zich opnieuw beschikbaar.)
6. plannen 2005
-. (aantal outings en wedstrijden
-. voorstel banen die worden benaderd
-. nieuwe leden, opvang, voorbereiding GVB)
- EGA handicap
-
7. Benoeming kascontrole commissie
8. W.v.t.t.k.
8. Rondvraag
9. Sluiting


+- 20:15 uur diner


Namens het bestuur,

Paul van Brederode

Secr. & Wedstrijdcommissaris OSV Golf Schiedam

e-mail: osvgolf@gmail.com

Website: www.osvgolf.com

Mobiel: 0612 41 48 32