OSV Jaarverslag 2019

van

OSV - Afdeling "Golf Schiedam"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De Afdeling Golf Schiedam 1995 - 2019
 2. De Leden
 3. Het Bestuur
 4. De Activiteiten
 5. De Web-pagina & IT support
 6. De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 7. Exploitatie overzicht 2019
 8. De Toekomst
 9. Het Budget voor 2020

 

 

 

 

 

J.P. Slot

Voorzitter

 

 

 

J.P.M. van Brederode                          

Secretaris, Wedstrijdcommissaris                  

 

 

 

 

A. Dijkshoorn

Penningmeester

 

 

P. Post en H. Rooijackers

Support leden

Jaarverslag 2019 OSV - Afdeling "Golf Schiedam"

 

 1. De Afdeling Golf Schiedam 1995 - 2019

De Afdeling Golf Schiedam is opgericht in 1995 en kreeg voor het eerst in 1997 een OSV budget voor het organiseren van wedstrijden. In de jaren 1998 - 2001 is dit budget uitgebreid vanwege het toenemende aantal leden en om beginnende golfers in de gelegenheid te stellen hun Baanpermissie en Golf Vaardigheid Bewijs (GVB) te behalen. Dit Jaarverslag dient om aan te geven hoe het budget is gebruikt en hoe de Afdeling Golf Schiedam zich verder heeft ontwikkeld over het afgelopen jaar. In 2019  is het ledental afgenomen. Onze zeer enthousiaste leden waren tijdens de outings in groten getale aanwezig, wat resulteerde in gezellig drukke outings.

Ook dit jaar moeten we weer nadenken over welke banen we willen bezoeken.

 

 1. De Leden

Gedurende het jaar 2019 is ons ledental afgenomen van 21 naar 20.

 

 1. Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit Jacques Slot (voorzitter), Paul van Brederode (secretaris en wedstrijdcommissaris), Arij Dijkshoorn (penningmeester), verder Peter Post en Hein Rooijackers als support leden.

 

 1. De Activiteiten

Het bestuur van de afdeling had zich voor 2019 drie hoofddoelen gesteld:

 

                    I.    Het organiseren van 7 goed bezochte outings en enkele specials waaronder de "Schiedam Open" en het met zoveel mogelijk leden bijwonen van de “OSV OPEN” , het “West Nederland Event” en het “Offshore Open”.

                  II.    Het organiseren van een aantal bijeenkomsten ter verbetering van de handicaps. (Voor zover deze binnen het budget vallen) en het promoten van een officiële Handicap registratie.

               III.    Daarnaast wilde het bestuur doorgaan met het organiseren van winteractiviteiten en het op peil houden van het ledental.

.

 

Ad I)    Ondanks het afgeslankte kantoor in Schiedam en de drukke werkzaamheden van sommige leden, enkele bestuursleden en wat meer zieken kunnen we stellen dat 2019 toch nog een goed jaar is geworden wat betreft de bezetting van de outings. Dit is voor een groot deel te danken aan de zeer enthousiaste leden.

 

Door de Afdeling zijn er in 2019 9 outings georganiseerd.

De “specials” bestonden onder andere uit : de "Schiedam Open" (juli, te Brielle), het toernooi waar om de "President's Putter" werd gespeeld (juni, te Almkerk), het "West Nederland Event" (augustus op De Hoge Dijk) georganiseerd door Offshore. En uitwisselingen met Offshore op Delfland (juni) en Harderwold (juni).

Daarnaast is de “OSV Open”(augustus op de Links Valley), de NAM brede wedstrijd die geen onderdeel meer is van het door OSV separaat goedgekeurde budget, dit jaar georganiseerd door OSV golfclub Offshore met een wat hogere persoonlijke bijdrage.

 

We hebben dit jaar een nieuwe baan bezocht : De Kroonprins.  

Aangezien onze terugkeer naar Hitland verleden jaar zo goed was bevallen zijn we er dit jaar weer naar toe gegaan. Helaas is hij letterlijk in het water gevallen en zijn we op hole 19 gebleven.

 

De afspraken met de banen waren duidelijk beter vastgelegd, er worden nog steeds interessante combi’s met diner aangeboden, waardoor we geen extra kosten hadden en binnen het budget kunnen blijven. Dit moeten we zo voort zetten!

 

De Schiedam Open, waarvoor dit jaar ook Assen speciaal was uitgenodigd,was verleden jaar gewonnen door Loek Kuijten en dit jaar door Jans Oldengam.

 

De President’s putter, vorig jaar gewonnen door Hanneke van den Boogaard op Almkreek met 32 slagen, is dit jaar gewonnen door Louk Kuijten met 29 slagen. Proficiat!

 

Het West Nederland Event is dit jaar  georganiseerd door Offshore en werd gespeeld op De Hoge Dijk, vorig jaar gewonnen door Ton Rooijackers en dit jaar gewonnen door Piet Padmos  met 34 punten!

 

Dit jaar is de OSV Open door Offshore  georganiseerd voor alle afdelingen op de Links Valley bij Ermelo. Er hebben dit jaar 50 leden meegedaan!. Gewonnen door Jacques Slot met 37 stb punten. De clubprijs ( Herman Lutters trofee) werd dit keer gewonnen door Schiedam.. Volgend jaar proberen we het weer.

 

Volgend jaar zal het Open volgens roulatie door Assen worden georganiseerd. Er wordt helaas geen apart budget door de OSV beschikbaar gesteld. We moeten het dus doen met het bestaande budget en een eigen bijdrage. Desondanks waren de spelers het er over eens dat we het Open in stand moeten zien te houden.

 

Ad II) Dit jaar hebben we geen bijzonderheden te melden. Het budget laat niets toe. We zullen dit punt niet meer opbrengen.

 

Ad III) ook dit jaar hebben we een winterevenement in een weekend georganiseerd. Het op pijl houden van het leden aantal blijft een probleem.

 

 1. De Web-pagina & IT support

De door Paul van Brederode opgezette Web-site, blijft een enorm succes. Op onze Web-site is alles over de Golfafdeling Schiedam te vinden: onze jaarkalender, de handicapberekeningen en outing-verslagen, ledenlijsten, een overzicht van de geschiedenis van de Golfafdeling en foto’s van mooie momenten tijdens onze activiteiten. Leden kunnen zich snel en efficiënt via de Web-site opgeven voor outings waarbij ze kunnen aangeven of ze willen blijven eten en van welke Tee ze willen afslaan. Verder biedt de Web-site links tot andere golfsites die van belang kunnen zijn voor onze leden. Het adres is : osvgolf.com.

Ook dit jaar is het door Paul ontwikkelde spreadsheet waar alle gegevens van de banen waarop we spelen en van de leden die deelnemen worden bijgehouden weer van grote betekenis geweest. Na afloop van iedere outing worden de scores ingevoerd en de computer berekent feilloos de behaalde stableford punten en geeft daarbij per outing een overzicht van birdies, pars, bogyes, winnaar, beste ronde, etc. Hiermee wordt veel tijd bespaard, worden fouten in de berekeningen voorkomen en een mooi overzicht gemaakt voor het outing verslag op de WEB site.

 

 1. De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op 18 oktober op Liemeer met vooraf een wedstrijd. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk leden te benaderen om aanwezig te zijn en te discussiëren over de toekomstige activiteiten van de Golfclub. Tijdens deze vergadering geeft het Bestuur een kort overzicht van de activiteiten en de financiële situatie van de Afdeling over het afgelopen jaar. Ook de Kascommissie zal dan worden benoemd.

 

 

 1. Exploitatie 2019

Het voor 2019 aangevraagde en verkregen budget was gebaseerd op een ledenbestand van 21 personen. Het budget was gebaseerd op 16 deelnemers per outing.

Bijgevoegd is een overzicht van het budget per kostencategorie (Outings/Greenfees, Bestuurskosten, Prijzen).

 

 1. De Toekomst

De Afdeling Golf Schiedam verwacht dat het enthousiasme waarmee in 2019 werd deelgenomen aan de georganiseerde evenementen zal blijven bestaan. Veel overgeplaatste en gepensioneerde leden blijven de Afdeling Golf Schiedam trouw en zijn bereid lid te blijven en zo de onderlinge contacten te behouden.

Besloten is de budgetaanvraag voor 2020 voorlopig te baseren op die van 2019.

 

Het bestuur ziet voor als nog als hoofddoelen voor 2020:

 

(I)        Het organiseren van minimaal 7 goed bezochte outings en enkele “specials’ , waaronder  de "Schiedam Open" en het “West Nederland Event”  en met zoveel mogelijk leden het bijwonen van de “OSV OPEN” en het “Offshore Open”.

           

(II)      Nogmaals kijken wat voor een winteractiviteit georganiseerd zou kunnen worden binnen het krappe budget.

(III)    Hoe het aantal leden op pijl te houden.

 

 1. Het Budget voor 2020

Het voor 2020 aangevraagde budget is gebaseerd op de volgende aannames:

 

(1)        de kosten van greenfees zijn voor een aantal banen fors gestegen, maar door combi’s van greenfee en diner is van een gelijkblijvende greenfee uitgegaan.

(2)        het aantal leden niet zal veranderen

(3)       om de lange periode tussen herfst en voorjaar waarin weinig of niet gegolfd kan worden te overbruggen, zal het Bestuur onderzoeken of er een activiteit georganiseerd kan worden.

 

 

Al met al kijkt het Bestuur met tevredenheid terug op een succesvol jaar en ziet het komende jaar toch met vertrouwen tegemoet.

 

J.P. Slot

 

Voorzitter

J.P.M. van Brederode

Secretaris, Wedstrijdcommissaris

 

A.    Dijkshoorn

Penningmeester

 

 

P. Post
H. Rooijackers

Support leden

  

 

 

 

 

 

 

 

2020 budget OSV-Golf Schiedam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal leden per 01:10:18:21

 

 

 

Aantal leden per 01.10.19: 20

 

 

 

 

Budget 2019

Budget 2019

Budget 2020**

 

(Aangevraagd)

(Goedgekeurd)

(Voorstel)

Outings

 

 

 

Aantal    

7

7

7

Deelname (gemiddeld)

16

16

16

Greenfees (gemiddeld)

€ 52,50

€ 52,50

€ 52,50

Totaal

€ 5.880,00

€ 5.880,00

€ 5.880,00

 

 

 

 

Vereniginskosten

 

 

 

Bestuurskosten

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

Kado’s bestuur 

€ 40.00

€ 40.00

€ 40.00

Web-site OSV-Golf Schiedam 

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Kamer v Koophandel

€ 0,00

€ 0,00

0

Bankrekening verenigingspakket

€ 213,00

€ 213,00

€ 213,00

Totaal

 473,00

 473,00

 473,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen (7x)

 

 

 

Prijzen 

€ 119,00

€ 119,00

€ 119,00

Totaal 

 119,00

 119,00

 119,00

 

 

 

 

Thema-avonden

 

 

 

Tijdens winterperiode

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

Lessen/instructies/thema-avonden/clinics

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

 

 

Kosten Outings (7x)

 

 

 

Ontvangst

€ 448,00

€ 448,00

€ 448,00

Organisatie

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

Materialen

€ 0

€ 0

€ 0

Leiding

€ 126,00

€ 126,00

€ 126,00

Totaal

 644,00

 644,00

 644,00

 

 

 

 

Totaal 

€ 7.116,00

€ 7.116,00

€ 7.116,00

 

 

** nog niet ingediend